صفحه اصلی گروه بیولوژی و مبارزه با ناقلین بیماریها

 

 

 


 

معرفی رشته

رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها

 

بند پایان و جوندگان گروه بزرگی از جانوران را تشکیل می دهند که نقش بسزایی در زندگی انسان دارند . با توجه به وسعت کشور ایران و تنوع اقلیم و شرایط جغرافیایی، انواع مختلفی از بندپایان و جوندگان مهم از نظر بهداشتی و پزشکی در نقاط مختلف کشور وجود دارند.  به رغم تلاش های فراوان در راستای کنترل این موجودات و بیماری های منتقله، مشکلات ناشی از آنها به دلیل مسائل مختلف مانند گرمایش زمین و تغییر اقلیم، مقاومت بندپایان به سموم، مقاومت دارویی عوامل بیماری زا، تغییرات رفتاری و ...، همچنان به قوت خود باقی است.

کارشناسان رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری­ ها با شناخت و تعیین هر چه بیشتر و دقیق‌ تر عوامل مؤثر بر حضور ، انتشار و وفور این موجودات و همچنین شرایطی که موجب تسهیل انتقال بیماری­ ها از آنها به انسان می ­شود ، تلاش می‌ کنند تا سلامتی انسان­ ها را حفظ کنند و در عین حال  کمترین آسیب و خسارت را  به انسان، حیوانات مفید و غیر موذی،  و نیز محیط زیست وارد کنند .

دانش آموختگان این رشته، دانش و توانایی لازم برای عملیات میدانی (جمع آوری و تشخیص حشرات ناقل، بندپایان مختلف، جوندگان و کنترل آن ها و ارزشیابی روش های مبارزه) در اماکن شهری و روستایی به دست می آورد و مهارت کافی را برای انجام عملیات آزمایشگاهی (تعیین گونه های مختلف، جستجوی انگل در ناقلان، تعیین سطح حساسیت بندپایان نسبت به سموم مختلف) پیدا می کند.

صبر و حوصله و عشق و علاقه، دو نکته اساسی برای موفقیت در رشته بیولوژی و کنترل ناقلان بیماری هاست. چرا که تحقیق در آزمایشگاه ها نیازمند صبر و حوصله است، و تحقیق در مورد بیماری های انگلی و مبارزه با آن ها عشق و علاقه وافر می طلبد.  این علاقه باید از دو جهت باشد: یکی علاقه به مسائل زیستی و دیگری علاقه به کارهای آزمایشگاهی. همچنین دانشجوی این رشته باید از قدرت تجزیه و تحلیل خوب و مهارت حل مسائل برخوردار باشد.

با توجه به اینکه کارشناسان این رشته، توانایی شناسایی زیستگاه های ناقلان بیماری ها، صید و جمع آوری آن ها، شناسایی و تعیین هویت و بررسی آزمایشگاهی ناقلان، تعیین استراتژی مناسب مبارزه بر حسب نوع ناقلان، آفت شهری و مخازن، نگه داری و پرورش حشرات در آزمایشگاه ها، به کار گیری صحیح تجهیزات و سموم مورد استفاده در کنترل ناقلان و آزمایش روش های مبارزه با ناقلان و مخازن بیماری به ذینفعان و آموزش روش های ایمنی و حفاظت در برابر سموم حشره کش را دارند، می توانند در نقش های اجرایی، آموزشی و پژوهشی در اداره کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، شرکت های دانش بنیان، سازمان پزشکی قانونی، شهرداری ها، دهداری ها و بخشداری ها، مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری، سازمان محیط زیست، بیمارستان های دولتی و خصوصی، سازمان میراث فرهنگی، گمرگ و فرودگاه ها، موزه ها، و شرکت های خدماتی خصوصی ناقلان فعالیت نمایند.

جستجو